Sluit menu

Naar Berghtijd toe

Voor verwijzers

Kortdurende behandeling

Psychologiepraktijk Berghtijd

Ben je op zoek naar een bewezen behandeling voor een van je patiënten met (vermoedens van) een beginnende, lichte of matige eetstoornis? Berghtijd biedt generalistische basis GGZ-zorg met relatief kortdurende behandeltrajecten voor volwassenen van 18 jaar en ouder met Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa of een Eetbuistoornis. Een belangrijke voorwaarde voor behandeling is een relatief stabiel somatisch beeld en monitoring van de lichamelijke gesteldheid door een betrokken (huis)arts.

 • Verwijzen
 • Diagnose en ernst
 • Somatisch onderzoek

Benodigde informatie voor verwijzing

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de behandeling door de zorgverzekeraar is het belangrijk dat de patiënt verwezen is met een correcte verwijsbrief. Op de verwijsbrief moet in ieder geval staan:

 • de agb-code van de verwijzer
 • dat er sprake is van een (vermoeden van een) DSM benoemde psychische stoornis
 • dat het een verwijzing betreft voor een behandeling in de gb-ggz
 • of het al dan niet gaat om een heraanmelding voor de ggz
 • de datum van de verwijzing, deze datum moet (maximaal 6 maanden) liggen voor de datum van het eerste gesprek.

 

Voor het opstellen van een verwijsbrief kun je gebruik maken van dit Verwijsformat.

 

Tot het moment van het intakegesprek bij Berghtijd blijft de verwijzer het aanspreekpunt voor een patiënt en blijft deze ook verantwoordelijk voor de zorg.

Kenmerken en bepaling van de ernst

Anorexia Nervosa
Bij Anorexia Nervosa is er sprake van een laag lichaamsgewicht, een te lage voedingsintake ten opzichte van de energiebehoefte en vaak van een verstoord lichaamsbeeld waarbij patiënten zich dik voelen, terwijl ze erg mager zijn. De ernst van de stoornis wordt bepaald aan de hand van de actuele BMI en de snelheid en mate van gewichtsverlies.

Inschatting van de actuele ernst:*:

 • Licht: BMI ≥ 17
 • Matig: BMI 16-16.99
 • Ernstig: BMI 15-15.99
 • Zeer ernstig: BMI < 15

* de snelheid en mate van het gewichtsverlies is hier niet bij opgenomen

Hier vind je de volledige DSM-5 criteria van Anorexia Nervosa.

Boulimia Nervosa 
Bij Boulimia Nervosa is er sprake van regelmatig voorkomende eetbuien en inadequaat compensatiegedrag (in de vorm van braken, laxeren, diureticagebruik of excessief bewegen). Onder een eetbui wordt verstaan dat er in kortere tijd een grotere hoeveelheid voedsel gegeten wordt dan andere mensen zouden eten. Patiënten ervaren controleverlies en hebben een negatief lichaamsbeeld. Meestal is er sprake van een normaal gewicht. De ernst van de stoornis wordt bepaald door de frequentie van het inadequate compensatiegedrag.

Inschatting van de actuele ernst:

 • Licht: Gemiddeld 1 tot 3 episoden met inadequaat compensatoir gedrag per week.
 • Matig: Gemiddeld 4 tot 7 episoden met inadequaat compensatoir gedrag per week.
 • Ernstig: Gemiddeld 8 tot 13 episoden met inadequaat compensatoir gedrag per week.
 • Zeer ernstig: Gemiddeld 14 of meer episoden met inadequaat compensatoir gedrag per week.

Hier vind je de volledige DSM-5 criteria van Boulimia Nervosa.

Eetbuistoornis
Bij de eetbuistoornis is er sprake van regelmatige eetbuien, zonder inadequaat compensatiegedrag. Onder een eetbui wordt verstaan dat er in kortere tijd een grotere hoeveelheid voedsel gegeten wordt dan andere mensen zouden eten. Patiënten ervaren tijdens een eetbui vaak een gevoel van controle verlies. Vaak is er sprake van (ernstig) overgewicht. De ernst van de stoornis wordt bepaald door de frequentie van de eetbuien.

Inschatting van de actuele ernst:

 • Licht: Gemiddeld 1 tot 3 eetbui-episodes per week.
 • Matig: Gemiddeld 4 tot 7 eetbui-episodes per week.
 • Ernstig: Gemiddeld 8 tot 13 eetbui-episodes per week.
 • Zeer ernstig: Gemiddeld 14 of meer eetbui-episodes per week.

Hier vind je de volledige DSM-5 criteria van een Eetbuistoornis.

Monitoren somatische gesteldheid

Eetstoornisgedragingen, zoals het aanhouden van een restrictief eetpatroon, het hebben van eetbuien of compenseren door middel van bijvoorbeeld braken of laxeren, kunnen een grote impact op een lichaam hebben. Ook herstellen van een eetstoornis en verandering in bovenstaande patronen kan zorgen voor lichamelijke (negatieve) reacties. Een belangrijke voorwaarde voor behandeling bij psychologiepraktijk Berghtijd is dan ook dat de somatische gesteldheid goed gemonitord wordt door een betrokken (huis)arts.

Download de lijst van aandachtspunten bij lichamelijk onderzoek.

Download de aandachtspunten voor aanvullend onderzoek.

Download de aandachtpunten voor acute opname op een somatische afdeling.