Sluit menu

Goed om te weten

Aanvullende informatie

Vergoedingen/Tarieven

Verzekerde zorg
Psychologiepraktijk Berghtijd heeft voor 2021 geen contracten met zorgverzekeraars. De zorgverzekeraar vergoedt echter wel altijd een deel van je behandeling. Wat er vergoed wordt, hangt af van je zorgverzekeraar en de polis die je hebt afgesloten. Een voorwaarde voor vergoeding door de zorgverzekeraar is een correcte verwijzing door een huisarts en een diagnose volgens de DSM-V die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen. Tijdens de intake zullen we jouw diagnose samen bespreken.

In de meeste gevallen wordt voor de behandeling van patiënten met een restitutie polis door de verzekeraar 100% van het marktconforme tarief vergoed. Patiënten met een natura polis krijgen een deel vergoed, hoe hoog dit is, verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 65-80% van het marktconforme tarief vergoed. Je eigen risico wordt altijd aangesproken. Het is van belang van tevoren goed uit te zoeken welk percentage van de kosten door jouw verzekeraar vergoed worden. In het eerste gesprek kunnen we samen ook een inschatting maken wat de behandeling kan gaan kosten (met behulp van eiswijzer) en wat je zelf zou moeten betalen.

Na afronding van het traject betaal je de totaalfactuur aan Psychologiepraktijk Berghtijd. Deze factuur kun je vervolgens indienen bij je zorgverzekeraar.

Producten Generalistische Basis GGZ
In 2021* wordt in de BasisGGZ nog een onderverdeling gemaakt in onderstaande producten. Tijdens het intakegesprek wordt bekeken welk product (kort, middel, intensief) passend is. De tarieven worden jaarlijks bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

  • Kort:  maximaal 294 minuten (directe en indirecte tijd),  €522,13.
  • Middel:  maximaal 595 minuten (directe en indirecte tijd),  €885,01.
  • Intensief: maximaal 750 minuten (directe en indirecte tijd),  €1434.96.

Het product Onvolledig behandeltraject (tot 120 minuten) kost €228,04 en wordt bijvoorbeeld in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling.

* Vanaf januari 2022 gaat het zorgprestatiemodel in, we zullen tegen die tijd uitgebreid samen stil staan bij wat dit voor jou betekent.

Onverzekerde zorg
Daarnaast kan je ervoor kiezen om de behandeling niet door de zorgverzekeraar te laten vergoeden. Behandeling van onverzekerde zorg (OVP) kost 114,41 euro per consult (45 minuten directe en 15 minuten indirecte tijd). Voor een onverzekerd product is geen verwijzing door een huisarts nodig.

Betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden kun je terugvinden onder de Algemene voorwaarden.