Sluit menu

Goed om te weten

Aanvullende informatie

Vergoedingen/Tarieven

Verzekerde zorg
Behandeling bij Berghtijd is verzekerde zorg, hoeveel procent van de behandeling door jouw zorgverzekeraar vergoed wordt, is afhankelijk van jouw zorgverzekeraar en polis.

Voor 2024 heeft Berghtijd contracten afgesloten met:

  • VGZ (hieronder vallen ook: UMC zorgverzekeraar, IZA, Univé (inclusief Zekur), VGZ
  • DSW Zorgverzekeraar (hieronder vallen ook: Stad Holland, DSW (inclusief InTwente)
  • Zorg en Zekerheid (inclusies AZVZ)
  • Achmea (hieronder vallen ook: De Friesland, Zilveren kruis (inclusief Pro Life en ZieZo), FBTO en Interpolis
  • ASR (inclusief Ditzo)
  • Menzis (hieronder vallen ook: Anderzorg, HEMA, VinkVink)

Ben jij verzekerd bij een van deze verzekeringsmaatschappijen, dan worden de behandelkosten rechtstreeks door Berghtijd bij de verzekeraar gedeclareerd en 100% vergoed (minus het wettelijk verplichte eigen risico).

Ben je verzekerd bij een andere zorgverzekeraar, dan ontvang je zelf een maandelijkse factuur van Berghtijd en draag je zelf zorg voor de betaling van de factuur en het indienen bij je zorgverzekeraar. Er wordt door de zorgverzekeraar altijd een deel van je behandeling vergoed. Wat er vergoed wordt, hangt af van je zorgverzekeraar en de polis die je hebt afgesloten.
In de meeste gevallen wordt voor de behandeling van patiënten met een restitutie polis door de verzekeraar 100% van het marktconforme tarief vergoed. Patiënten met een natura polis krijgen een deel vergoed, hoe hoog dit is, verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 65-80% van het marktconforme tarief vergoed. Je eigen risico wordt altijd aangesproken. Het is van belang van tevoren goed uit te zoeken welk percentage van de kosten door jouw verzekeraar vergoed worden, zodat je weet waar je aan toe bent.

Een voorwaarde voor vergoeding door de zorgverzekeraar is een correcte verwijzing door een huisarts en een diagnose volgens de DSM-V die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen. Tijdens de intake zullen we jouw diagnose samen bespreken.

Toestemming van de zorgverzekeraar
Voor 2023 hebben enkele zorgverzekeraars in hun polis vastgelegd dat er toestemming gevraagd moet worden voor behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Het is belangrijk contact met je zorgverzekeraar* op te nemen om te kijken of je toestemming moet vragen voor behandeling bij Berghtijd en na te vragen welk percentage van de kosten vergoed wordt.

Je kunt daarbij gebruik maken van deze vragen:
Ik overweeg een behandeling bij Psychologiepraktijk Berghtijd. Dit is een basisGGZ instelling die niet-gecontracteerde zorg biedt.
1. Welk percentage krijg ik, mijn mijn huidige polis, vergoed voor mijn behandeling bij Psychologiepraktijk Berghtijd?
2. Moet ik van te voren toestemming vragen voor mijn behandeling?
3. Zo ja, hoe doe ik dat?
4. Zijn er aanvullende eisen en voorwaardes, zoals een maximum aantal sessies?
5. (bij een telefonisch contact:) Mag ik deze informatie op schrift ontvangen? Mag ik noteren wie ik gesproken heb?

*dit hoeft uiteraard niet als je verzekerd bent bij VGZ, DSW Zorgverzekeraar, Zorg en Zekerheid, Menzis, Achmea of ASR omdat Berghtijd contracten bij deze zorgverzekeraars heeft.

Tarieven
De tarieven worden jaarlijks bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), voor 2024 gelden bijvoorbeeld de volgende tarieven:
* €223,48 voor een intakegesprek van 75 minuten
* €159,70 voor een adviesgesprek van 45 minuten
* €135,89 voor een individuele behandelsessie van 45 minuten
* €161,46 voor een individuele behandelsessie van 60 minuten
* €242,76 voor een individuele behandelsessie van 90 minuten (bijvoorbeeld EMDR)

Registratie gebeurt op basis van de werkelijk gerealiseerde tijd.

Onverzekerde zorg
Daarnaast kun je er voor kiezen om jouw behandeling niet door de zorgverzekeraar te laten vergoeden, bijvoorbeeld omdat behandeling van jouw klachten niet valt onder het basispakket (bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een aanpassingsstoornis, identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen) De kosten voor een ‘Niet-basispakketzorg consult’ is door het NZa voor 2024 vastgesteld op   €132,24 per sessie (45 min contacttijd en 15 min indirecte tijd).

Betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden kun je terugvinden onder de Algemene voorwaarden.